മരം വെട്ടി അടുക്കള നിർമിക്കേണ്ടെന്ന് ആ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു, പിന്നെ സംഭവിച്ചത്

Loading...

നായരങ്ങാടി കരിപ്പാത്ര വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ പാത്രങ്ങൾക്കും പലഹാരങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉള്ളതിനേക്കാൾ സ്ഥാനമുള്ളത് ഒരു മരത്തിനാണ്. അടുക്കളയുടെ നടുവിൽ തറ കെട്ടി പരിപാലിക്കുന്ന ഇലഞ്ഞി മരത്തിനാണിത്. വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലെ സൗകര്യക്കുറവു കാരണം വിസ്തൃതമായ അടുക്കള പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തടസ്സമായത് മുറ്റത്തു നിന്ന ഇലഞ്ഞി മരമാണ്.

മരം വെട്ടി അടുക്കള നിർമിക്കേണ്ടെന്ന് കുടുംബനാഥൻ ബാഹുലേയനും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി തീരുമാനിച്ചു. ഒടുവിൽ മരം അകത്തു നിർത്തി അടുക്കള പണിതു. മരം വളർന്നയിടം മാറ്റിയിട്ടു മേൽക്കൂര പണിതു. മഴവെള്ളം അകത്തു വീഴാതിരിക്കാൻ ഷീറ്റു കൊണ്ടു സുരക്ഷയൊരുക്കി.

Loading...

മാനത്തേക്കു വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരത്തിൽ ചേക്കേറുന്ന കിളികളുടെ പാട്ടു കേട്ടാണ് ഈ വീട്ടിലെ ഓരോ അംഗവും ഉണരുന്നത്. മരത്തിനു സംരക്ഷണമൊരുക്കാൻ കെട്ടിയ തറയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പതിവാണ്.

ഇപ്പോൾ 50 വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ടാകും മരത്തിനെന്നാണ് വീട്ടുകാരുടെ കണക്ക്. സിപിഐ നായരങ്ങാടി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയാണു ബാഹുലേയൻ. കോടശേരി പഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് ഭാര്യ രമ. 20 വർഷം മുൻപാണ് ഇവർ ഇവിടെ വീടും സ്ഥലവും വാങ്ങിയത്. പിന്നീട് പഴയ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റി പുത്തൻ വീടു വച്ചു. കാറ്റും മഴയും വേനലും മാറിമാറി വന്നിട്ടും അടുക്കളയുടെ ചുമരുകൾക്കകത്തെ ഇലഞ്ഞിത്തറയ്ക്കും ഇലഞ്ഞിമരത്തിനും മാറ്റമില്ല.

Loading...

Loading...
Loading...
shares