ആരും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതിരുന്ന കലാകാരനെ ക്ഷണിച്ച് ദിലീപ്.!! കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ.!! (വീഡിയോ)

മലയാളികളുടെ ജനപ്രിയനായകൻ ദിലീപേട്ടൻ.. ആരും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതിരുന്ന കലാകാരനെ ക്ഷണിച്ച് ദിലീപ്.!!

ആരും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതിരുന്ന കലാകാരനെ ക്ഷണിച്ച് ദിലീപ്.!! (വീഡിയോ) credit:Movie Man Broadcasting

shares